Društvene i omladinske kampanje

Društveni aspekt Belgrade Sport Fest-a

Shvatajući položaj osoba sa invaliditetom u društvu, veoma važan deo Belgrade sport Festa 2011 će biti kampanja koja će svojim akcijama uputiti društvenu poruku vezanu za svakodnevne probleme osoba sa invaliditetom.

U cilju boljeg razumevanja, a kroz univerzalni jezik sporta, kampanja bi poslužila približavanju, većoj otvorenosti, prevazilaženju predrasuda, kao i uključivanju, kako u sportski, tako i u društveni život uopšte osoba sa invaliditetom.

Psihološki gledano, na duže staze bi se doprinelo smanjenju razlika i većoj prihvaćenosti, kao i odavanju zaslužene počasti i priznanja sportu kojim se bave osobe sa invaliditetom i uspesima koje postižu braneći boje naše zemlje kako na PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA, tako i na SPECIJALNOJ OLIMPIJADI i drugim veoma značajnim sportskim dešavanjima širom sveta.

Podršku će nam pružiti "Paraolimpijski Komitet Srbije", kako u demonstraciji nekih sportskih veština, tako i u uključivanju u kampanju nekih od naših paraolimpijskih sportista kao promotera iste i "Specijalna Olimpijada - Srbija".

Naziv ovogodišnje društvene kampanje je "Sport sa razlogom - zagrevanje", ukazujući na pripremu naših sportista za Paraolimpjiske igre, dok će se na Belgrade Sport Festu 2012. godine kampanja odvijati pod sloganom "Sport sa razlogom – do pobede".

Ciljevi kampanje su:

  1. Podrška našim sportistima pred predstojeću Specijalnu Olimpijadu u Atini 2011. godine i Olimpijske igre i Paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine.
  2. Edukacija i upoznavanje sa uspesima naših sportista sa invaliditetom, kao i približavanje kroz prizmu sporta i prevazilaženje jaza i predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

Kampanja će trajati dve nedelje, a finale kampanje planirano je za 15. jun 2011. godine, kada će se ispred Ušće Shopping Centra održati turnir u basketu. Timovi će biti miksovani i sastavljeni od predstavnika Specijalne Olimpijade i sportista. Ovaj turnir će biti organizovan u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Srbije. Pored turnira u basketu publici će biti predstavljeni paraolimpijski sportovi, paraolimpijski sportisti u realizaciji istoimenog komiteta i sportisti Specijalne Olimpijade Srbije.

Cilj je upoznavanje sa paraolimpizmom, kao i pružanje podrške našim sportistima pred Paraolimpijadu i Olimpijadu, u Londonu 2012.  godine. Ova kampanja bi se ponovila i sledeće godine na SPORT FESTU, s tim što bi ovogodišnja kampanja imala naziv "SPORT ZA SVE - ZAGREVANJE", dok bi pred SPORT FEST 2012. u olimpijskoj i paraolimpijskoj godini naziv kampanje bio "SPORT ZA SVE - DO POBEDE".

Mišljenja smo da bi od ovoga imalo koristi, kako OSAM STOTINA HILJADA (800 000) osoba sa invaliditetom u Srbiji, tako i svi ostali građani. Doprinelo bi približavanju i prevazilaženju određenih razlika, kao i ohrabrivanju osoba sa hendikepom da se bave sportom. Kao što je svima poznato za razvoj vrhunskog profesionalnog sporta neophodna je masovnost bavljenja istim. Ovim putem bi se pomoglo popularizaciji, upoznavanju sa mogućnostima bavljenja sportom i nabavci neophodne opreme za realizaciju treninga i priprema sportista. Srbija mora da uključi sve svoje potencijale i samo svi zajedno možemo da postignemo nešto što nam je zajednički cilj, bilo da je reč o olimpijcima ili paraolimpijcima, svi mi radimo na podizanju ugleda i postizanju uspeha za našu zemlju.

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS